O mnie słów kilka…

rafsam

Rafał Jarosz

Ordynator Kliniki CallCenter

Specjalizacja kliniczna : Operacje na otwartym CRMie, profilaktyka chorób budżetowych, diagnostyka laboratoryjna i wymiarowanie parametrów życiowych call/contact center, patologia nerwic u Klientów.

[hr]

Wspieram organizacje w doskonaleniu procesów obsługi Klientów i sprzedaży, osiąganiu wysokiej skuteczności i efektywności w obszarze operacyjnym, technologicznym oraz rozwoju kompetencyjnym. Opracowuję praktyczne rozwiązania generujące  zyski z każdej interakcji Klienta z firmą. Zyski dla każdej ze stron.

[hr]

Szerzej i w trzeciej osobie

Trener biznesowy, menadżer i konsultant. Od 12 lat związany z obszarem outsourcingu,obsługi Klienta i sprzedaży.  Specjalizuje się w rozwiązaniach wspierających zarządzanie relacjami i doświadczeniami Klientów (CEM/CX), podnoszeniu efektywności operacyjnej działów operacyjnych i IT, analityce biznesowej dla front i back-office oraz wymiarowaniu rozwiązań technologicznych klasy call/contact center i CRM. Jako trener zajmuje się jakością i skutecznością obsługi klienta, analityką biznesową, sprzedażą oraz zarządzania projektami.

Twórca projekt11202013153339_2013 industry champion logou KlinikaCallCenter.pl, prelegent i prowadzący podczas kilkunastu konferencji branżowych. Wyróżniony tytułem „2013 Industry Champion” przez największy vortal i stowarzyszenie branżowe ContactCenterWorld.com. Ekspert w obszarze CEM, CRM i Contact Center Fundacji ProProgressio oraz Alior Instytut Biznesu. Był audytorem w ramach projektu „Firma Przyjazna Klientowi”.

Odpowiadał m.in. za relacje z klientami i realizację projektów w kilkusetstanowiskowym call center outsourcingowym, prowadził restrukturyzację obszaru obsługi Klientów w dużej grupie energetycznej, koordynował procesy wyboru i wdrożenia rozwiązań contact center i crm.

Uczestniczył w realizacji projektów dla takich firm jak PKN Orlen, RWE, PZU, Telekomunikacja Polska, Grupa ERGO Hestia, ING UF, ENEA, Polkomtel, PTC Era, Infiniti, Prudential, Microsoft, AXA, TUiR Warta, Canal+ Cyfrowy, Sanitec Koło, Exatel, Europ Assistance, Cefarm, Merlin.pl, Orlen GAZ, Media Regionalne, Getin Bank, Medicover, Orbis, Wolters Kluwer, GLS, Mondi Dorohusk i wiele innych. Realizowane projekty pozwoliły mu zebrać również duże doświadczenie w zakresie przygotowania i nadzorowania wdrożeń i prac rozwojowych technologii opartych o rozwiązania call/contact center oraz CRM zarówno czołowych dostawców na świecie jak i rozwiązań lokalnych.

Projekty…

Mam za sobą kilkaset dni jako trener, jako konsultant i menadżer uczestniczyłem w realizacji kilkudziesięciu projektów.

Jako trener zajmuję się praktycznym wymiarem takich zagadnień jak
 • Przygotowywanie i interpretacja raportów operacyjnych i zarządczych w call/contact center.
 • Zarządzanie w call/contact center w oparciu o ideę zbilansowanej karty wyników.
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Optymalizacja kosztów w call/contact center – ludzie, procesy i technologia.
 • Rola call/contact center w budowaniu doświadczeń Klientów – wprowadzenie do Customer Experience Management.
 • Zarządzanie jakością w call/contact center – standardy, procesy i narzędzia.
 • Ludzie w contact center – zarządzanie zespołem i zagadnienia związane z motywacją pracowników.
 • Wykorzystanie call/contact center w procesie sprzedaży.
 • Projektowanie rozwiązań samoobsługowych i procesów obsługi kanałów niegłosowych w contact center.
 • Standardy i skuteczność obsługi Klientów, procesy up i cross sellingowe
W ramach projektów doradczych znalazły się obszary takie jak
 • Tworzenie i zarządzanie strukturami operacyjnymi związanymi z obsługą Klienta
 • Podnoszeniem efektywności operacyjnej i procesowej działów obsługi i struktur back-office.
 • Opracowywanie uzasadnień biznesowych dla inwestycji lub reorganizacji w obszarze obsługi Klienta i sprzedaży
 • W Call/Contact center:
  • definiowanie strategii obsługi Klientów
  • tworzenie i poprawa efektywności procesowej,
  • optymalne wykorzystanie infrastruktury technologicznej,
  • tworzenie polityki jakości,
  • prowadzenie procesów wyboru i wdrażania technologii
  • zmiana modelu funkcjonowania z cost center na profit center
  • inicjatywy antyrotacyjne
 • Realizacja projektów outsourcingowych, wymiarowanie, kontraktowanie i nadzór.
 • Analityka wskaźnikowa i wdrażanie zbilansowanej karty wyników w contact center.
 • Sprzedaż i Marketing bezpośredni.
 • CRM ( Customer Relationship Management ) – ujęcie strategiczne, procesowe i technologiczne.
 • CEM ( Customer Experience Management ).
 • Zarządzanie reklamacjami.
 • Retencja klientów i zapobieganie odejściom (Churn prevention).
 • i wiele innych…

Wystąpienia i wsparcie wydarzeń branżowych

 • 2014 , III Konferencja Next Generation Consumer Care

  Prelegent  – Ponowny kontakt w tej samej sprawie, czyli o anatomii uników słów kilka

 • 2014 , II Targi Outsourcing

  Prelegent  – O branży słów kilka oraz dyżur ekspercki dla zwiedzających

 • 2014 , X Kongres Contact Center

  Prowadzący warsztat – Wizualizacja i prezentacja danych operacyjnych w obszarze Obsługi Klientów

 • 2014 , Nowoczesna Firma – Forum Dyrektorów Obsługi Klienta

  Prowadzący warsztat – Anatomia wskaźnika – wsparcie informacyjne menadżera w realizacji celów w obsłudze Klientów

 • 2014 , Związek Banków Polskich – Konferencja Finance Call Center Forum 2014

  Prezentacja ekspercka i współprowadzący warsztat – Kluczowe wskaźniki i miary w Contact Center a cele biznesowe

 • 2014 , Petent 2.0 – Konferencja Contact Center i podejście klientocentryczne w sektorze publicznym

  Panelista – „Czego sektor publiczny może i powinien uczyć się z doświadczeń przy realizacji wdrożeń rozwiązań CC w biznesie?”

 • 2014 , Gigacon Outsourcing IT, Software Konferencje

  Prowadzący – „Outsourcing vs Insourcing. Co jest najlepsze dla Twojej organizacji?”

 • 2014 , Nowoczesna komunikacja w przedsiębiorstwie – trendy, kanały, narzędzia, Multitrain.pl

  Prowadzący – „Trendy w obsłudze i Komunikacji z Klientami – na co zwrócić uwagę i wpisać na listę „To Do”?”

 • 2013 , VIII Kongres Contact Center, Puls Biznesu

  Prowadzący – warsztat  „Anatomia wskaźnika | Sprzedaż w Contact Center”

 • 2013 , Warsztaty „Customer Service Excellence”, Trio Conferences

  Prowadzący –  „Jak zmierzyć jakość obsługi Twojego klienta?”

 • 2013 Warsztaty „Efektywne badanie Satysfakcji Klienta”, Trio Conferences

  Prowadzący – warsztat „Zobacz to, co widzą Klienci”

 • 2013 Warsztaty „Analiza procesów obsługi klienta – jako narzędzie wpierające cele firmy”, mm conferences

  Prowadzący – warsztat „Ocena parametrów procesów obsługi klienta”
  Panelista – „Jeżeli możemy coś zmierzyć, możemy to ulepszyć – analiza i co dalej….”

 • 2011 Konferencja „Biznes2biznes”

  Prowadzący – prezentacja „Klient zadowolony a budżet cały…”

 • 2011 CRM Gigacon

  Prowadzący – prezentacja „Pan Krzysztof czy Pani Ewa? Kilka słów o wartościowaniu Klientów”

 • 2011 Konferencja Technoboard

  – inkubator e-businessu, Prowadzący – prezentacja – skuteczna komunikacja z Klientami na przykładzie start-up’ów internetowych

 • 2011 Seminarium „AulaPolska”, Politechnika Warszawska

  Prowadzący – prezentacja „Co zrobię, gdy przyjdzie konkurencja i jak utrzymać koszty obsługi Klientów w ryzach?”

 • 2011 Konferencja Computerworld Call/Contact Center “Bądźmy w kontakcie”

  Prowadzący – prezentacja „Klient Mówi” – o informacji zwrotnej od Klientów

 • 2010 Konferencja “Siła Telemarketingu VI” – Nowoczesna Firma

  Współprowadzący – „Optymalizacja kosztów i zwiększanie wartości dla Klienta” – panel dyskusyjny

 • 2010 Konferencja firmy Altar „Next Generation Contact Center”

  Współprowadzący – prezentacja „Internet, Voice and Video w Obsłudze Klienta”

 • 2010 Konferencja Computerworld Call/Contact Center “Bądźmy w kontakcie”

  Prowadzący – prowadzący dyskusję panelową “Relacje Klient – dostawca rozwiązań CC”.

 • 2009 Konferencja “Siła Telemarketingu V” – Nowoczesna Firma

  Prowadzący – całodniowy warsztat „Idea zbilansowanej karty wyników w contact center”

 • 2009 “Bądźmy w kontakcie!” Konferencja Call Contact Center – Computerworld

  Speaker – prezentacja dot. wyzwań dla branŜy call center oraz Zarządzania Doświadczeniami Klientów (CEM). Moderator – dyskusja panelowa dot. sytuacji na rynku CC.

 • 2008 Konferencja „Siła Telemarketingu IV” – Nowoczesna Firma

  Prowadzący – warsztaty z zakresu zarządzania reklamacjami.

 • 2008 Konferencja „Contact Center” – Institute for International Research

  Jako prowadzący dzień specjalny konferencji wraz z uczestnikami zajęliśmy się zagadnieniami związanymi z tworzeniem struktur contact center w ramach organizacji, zarówno w obszarze procesowym, biznesowym i technologicznym

 • 2008 Ogólnopolskie Seminarium Biznesu i Nowych Technologii NetVision 8

  W ramach warsztatów dla uczestników seminarium przyjrzeliśmy się bliżej zagadnieniom zarządzania od strony operacyjnej w contact center.

 • 2007 Konferencja „Siła Telemarketingu III” – Nowoczesna Firma

  Prowadzący – warsztaty dotyczące zasad interpretacji raportów zarządczych i operacyjnych w call center.

 • 2007 Konferencja biznesu i nowych technologii Netvision7

  Prowadzący – przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji projektów sourcingowych call/contact center